08 3517 8245

Axcela Việt Nam

Các cấp độ khóa học
Trình độ Vỡ lòng - Sơ cấp (Starter - Beginner)

Trình độ Vỡ lòng - Sơ cấp (Starter - Beginner)

Trình độ đầu vào:
- 0.0 ~ 0.2 (Cao nhất là 3.5)

Khả năng: 

Không có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, thậm chí về thời gian và số hoặc mất căn bản. Học viên ở trình độ Beginner cũng có thể là người mà trước đó đã có kiến thức cơ bản về tiếng Anh và có thể biết một số cụm từ hay câu riêng lẻ nhưng không thể dùng chính xác trong thực tế.

Thời gian đào tạo:
- 13 tuần
- 2 buổi học /tuần (90 phút/buổi) với Giáo viên bản ngữ.
- 1 buổi ôn luyên ngữ pháp 60 ~ 90 phút/tuần với trợ giảng Axcela
- Thực hành ngoài giờ học 1 buổi (15 ~ 20 phút) xung quanh nội dung đang học trên lớp với trợ giảng Axcela qua điện thoại/Skype
- Kiểm tra sự tiến bộ thông qua hoạt động ngoại khoá (5 ~ 6 tuần/buổi)

Trình độ đầu ra:

0.5 ~ 0.7

Khả năng:

Có thể nói và hiểu một số cụm từ tiếng Anh, như thời gian, số, và cách đánh vần. Có thể trả lời các câu hỏi về tuổi, gia đình và nghề nghiệp (Bạn làm nghề gì? Bạn làm việc ở đâu?). Có một số kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, chẳng hạn như đại từ và cách đặt câu hỏi có đại từ để hỏi đơn giản.

Các cấp độ chương trình tiếng Anh Axcela

 
Trình độ Sơ Trung cấp (Elementary)

Trình độ Sơ Trung cấp (Elementary)

Trình độ đầu vào:
- 0.5 ~ 0.7 (Cao nhất là 3.5)

Khả năng: 

Có thể nói và hiểu một số cụm từ tiếng Anh, như thời gian, số, và cách đánh vần. Có thể trả lời các câu hỏi về tuổi, gia đình và nghề nghiệp (Bạn làm nghề gì? Bạn làm việc ở đâu?). Có một số kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, chẳng hạn như đại từ và cách đặt câu hỏi có đại từ để hỏi đơn giản.

Thời gian đào tạo:
- 13 tuần
- 2 buổi học /tuần (90 phút/buổi) với Giáo viên bản ngữ.
- 1 buổi ôn luyên ngữ pháp 60 ~ 90 phút/tuần với trợ giảng Axcela
- Thực hành ngoài giờ học 1 buổi (15 ~ 20 phút) xung quanh nội dung đang học trên lớp với trợ giảng Axcela qua điện thoại/Skype
- Kiểm tra sự tiến bộ thông qua hoạt động ngoại khoá (5 ~ 6 tuần/buổi)

Trình độ đầu ra:

1.0 ~ 1.2

Khả năng:

Có thể dùng những câu ngắn để trả lời những câu hỏi đơn giản về nghề nghiệp, gia đình, các hoạt động thường nhật và kế hoạch hàng tuần, sở thích, điều không thích, thời tiết. Tuy nhiên, học viên chưa thể nói tốt nói về các chuỗi sự kiện trong cuộc đời hay những kế hoạch trong tương lai. Sử dụng câu ngắn và diễn đạt chưa trôi chảy với những câu dài, chỉ giới hạn trong những cấu trúc cơ bản.

Các cấp độ chương trình tiếng Anh Axcela (màu xanh đậm)

 

Trình độ Tiền Trung cấp (Pre-Intermediate)

Trình độ Tiền Trung cấp (Pre-Intermediate)

Trình độ đầu vào:
- 1.0 ~ 1.2 (Cao nhất là 3.5)

Khả năng: 

Có thể dùng những câu ngắn để trả lời những câu hỏi đơn giản về nghề nghiệp, gia đình, các hoạt động thường nhật và kế hoạch hàng tuần, sở thích, điều không thích, thời tiết. Tuy nhiên, học viên chưa thể nói tốt nói về các chuỗi sự kiện trong cuộc đời hay những kế hoạch trong tương lai. Sử dụng câu ngắn và diễn đạt chưa trôi chảy với những câu dài, chỉ giới hạn trong những cấu trúc cơ bản.


Thời gian đào tạo:
- 13 tuần
- 2 buổi học /tuần (90 phút/buổi) với Giáo viên bản ngữ.
- 1 buổi ôn luyên ngữ pháp 60 ~ 90 phút/tuần với trợ giảng Axcela
- Thực hành ngoài giờ học 1 buổi (15 ~ 20 phút) xung quanh nội dung đang học trên lớp với trợ giảng Axcela qua điện thoại/Skype
- Kiểm tra sự tiến bộ thông qua hoạt động ngoại khoá (5 ~ 6 tuần/buổi)

Trình độ đầu ra:

1.5 ~ 1.7

Khả năng:

Có thể trả lời những câu hỏi đơn giản về quá khứ và kế hoạch trong tương lai gần. Nói với tốc độ chậm, thiếu ngữ pháp hoặc giới hạn trong những cấu trúc cơ bản. Không có khả năng giải thích và hiểu các thông tin chi tiết hoặc có tính trừu tượng. Có thể giao tiếp những câu đối thoại đơn giản như chào hỏi, để lại lời nhắn hoặc mua bán trong cửa hàng. Lượng từ vựng chỉ giới hạn trong những công việc hàng ngày và nhu cầu cơ bản.


Các cấp độ chương trình tiếng Anh Axcela (màu xanh đậm)


 

Trình độ Trung cấp (Intermediate)

Trình độ Trung cấp (Intermediate)

Trình độ đầu vào:
- 1.5 ~ 1.7 (Cao nhất là 3.5)

Khả năng: 

Có thể trả lời những câu hỏi đơn giản về quá khứ và kế hoạch trong tương lai gần. Nói với tốc độ chậm, thiếu ngữ pháp hoặc giới hạn trong những cấu trúc cơ bản. Không có khả năng giải thích và hiểu các thông tin chi tiết hoặc có tính trừu tượng. Có thể giao tiếp những câu đối thoại đơn giản như chào hỏi, để lại lời nhắn hoặc mua bán trong cửa hàng. Lượng từ vựng chỉ giới hạn trong những công việc hàng ngày và nhu cầu cơ bản.


Thời gian đào tạo:
- 17 tuần
- 2 buổi học /tuần (90 phút/buổi) với Giáo viên bản ngữ.
- 1 buổi ôn luyên ngữ pháp 60 ~ 90 phút/tuần với trợ giảng Axcela
- Thực hành ngoài giờ học 1 buổi (15 ~ 20 phút) xung quanh nội dung đang học trên lớp với trợ giảng Axcela qua điện thoại/Skype
- Kiểm tra sự tiến bộ thông qua hoạt động ngoại khoá (5 ~ 6 tuần/buổi)

Trình độ đầu ra:

2.0 ~ 2.2

Khả năng:

Có thể hỏi và trả lời hầu hết các câu hỏi về những chuỗi sự kiện  đơn giản liên quan đến cuộc đời, ngày, thời gian, địa điểm của sự kiện, quan hệ về không gian, quan hệ nhân quả, nếu các câu hỏi được nói chậm và rõ. Có thể hiểu và diễn đạt ý trong câu đầy đủ nhưng thường có lỗi về cấu trúc ngữ pháp, do vậy có thể gây nhầm lẫn. Tốc độ chậm và còn thiếu lưu loát, hoặc nhanh nhưng không hoàn toàn đúng ngữ pháp. Không có khả năng xử lý các thông tin trừu  tượng, vốn đòi hỏi phải có độ chính xác và có nghĩa, nhưng có thể giải quyết những tình huống đơn giản nếu có sự trợ giúp.Các cấp độ chương trình tiếng Anh Axcela (màu xanh đậm)

Trình độ Tiền Cao cấp (Upper-Intermediate)

Trình độ Tiền Cao cấp (Upper-Intermediate)

Trình độ đầu vào:
- 2.0 ~ 2.2 (Cao nhất là 3.5)

Khả năng: 

Có thể hỏi và trả lời hầu hết các câu hỏi về những chuỗi sự kiện  đơn giản liên quan đến cuộc đời, ngày, thời gian, địa điểm của sự kiện, quan hệ về không gian, quan hệ nhân quả, nếu các câu hỏi được nói chậm và rõ. Có thể hiểu và diễn đạt ý trong câu đầy đủ nhưng thường có lỗi về cấu trúc ngữ pháp, do vậy có thể gây nhầm lẫn. Tốc độ chậm và còn thiếu lưu loát, hoặc nhanh nhưng không hoàn toàn đúng ngữ pháp. Không có khả năng xử lý các thông tin trừu  tượng, vốn đòi hỏi phải có độ chính xác và có nghĩa, nhưng có thể giải quyết những tình huống đơn giản nếu có sự trợ giúp.


Thời gian đào tạo:
17 tuần
- 2 buổi học /tuần (90 phút/buổi) với Giáo viên bản ngữ.
- 1 buổi ôn luyên ngữ pháp 60 ~ 90 phút/tuần với trợ giảng Axcela
- Thực hành ngoài giờ học 1 buổi (15 ~ 20 phút) xung quanh nội dung đang học trên lớp với trợ giảng Axcela qua điện thoại/Skype
- Kiểm tra sự tiến bộ thông qua hoạt động ngoại khoá (5 ~ 6 tuần/buổi)

Trình độ đầu ra:

2.5 ~ 2.7

Khả năng:

Có thể xử lý các thông tin phức tạp chung hoặc các thông tin về lĩnh vực chuyên ngành, mặc dù vẫn còn có một số lỗi ngữ pháp mà có thể gây ra nhầm lẫn. Nếu có thời gian chuẩn bị, có thể thực hiện một bài trình bày hay tóm lược một cách rõ ràng, và có thể trả lời các câu hỏi về bài đó. Trong các tình huống xã hội, biết sử dụng các cụm từ thích hợp trong hầu hết các tình huống, bao gồm cả giải quyết vấn đề. Có khả năng hướng dẫn và giải thích khá thành thạo. Có thể thảo luận về tin tức và sự kiện thời sự, mặc dù vẫn có một số khó khăn do sự giới hạn về lượng từ và độ trôi chảy. Có thể tham gia vào hầu hết các tình huống công việc và các cuộc họp có liên quan đến công việc, trong đa số trường hợp không cần sự trợ giúp. Học viên đã sẵn sàng tham gia vào những khóa học chuyên sâu để tham dự những kỳ thi tiếng Anh chuẩn quốc tế. Nên bắt đầu học những tài liệu chuẩn chẳng hạn như báo và tạp chí để tăng cường vốn từ vựng.Các cấp độ chương trình tiếng Anh Axcela (màu xanh đậm)

Trình độ Cao cấp (Advanced)

Trình độ Cao cấp (Advanced)

Trình độ đầu vào:
- 2.5 ~ 2.7 (Cao nhất là 3.5)

Khả năng: 

Có thể xử lý các thông tin phức tạp chung hoặc các thông tin về lĩnh vực chuyên ngành, mặc dù vẫn còn có một số lỗi ngữ pháp mà có thể gây ra nhầm lẫn. Nếu có thời gian chuẩn bị, có thể thực hiện một bài trình bày hay tóm lược một cách rõ ràng, và có thể trả lời các câu hỏi về bài đó. Trong các tình huống xã hội, biết sử dụng các cụm từ thích hợp trong hầu hết các tình huống, bao gồm cả giải quyết vấn đề. Có khả năng hướng dẫn và giải thích khá thành thạo. Có thể thảo luận về tin tức và sự kiện thời sự, mặc dù vẫn có một số khó khăn do sự giới hạn về lượng từ và độ trôi chảy. Có thể tham gia vào hầu hết các tình huống công việc và các cuộc họp có liên quan đến công việc, trong đa số trường hợp không cần sự trợ giúp. Học viên đã sẵn sàng tham gia vào những khóa học chuyên sâu để tham dự những kỳ thi tiếng Anh chuẩn quốc tế như TOEFL. Nên bắt đầu học những tài liệu chuẩn chẳng hạn như báo và tạp chí để tăng cường vốn từ vựng.


Thời gian đào tạo:
17 tuần
- 2 buổi học /tuần (90 phút/buổi) với Giáo viên bản ngữ.
- 1 buổi ôn luyên ngữ pháp 60 ~ 90 phút/tuần với trợ giảng Axcela
- Thực hành ngoài giờ học 1 buổi (15 ~ 20 phút) xung quanh nội dung đang học trên lớp với trợ giảng Axcela qua điện thoại/Skype
- Kiểm tra sự tiến bộ thông qua hoạt động ngoại khoá (5 ~ 6 tuần/buổi)

Trình độ đầu ra:

3.0 ~ 3.2

Khả năng:

Có thể xử lý những thông tin phức tạp và trừu tượng, mặc dù vẫn còn một số lỗi về ngữ pháp có thể gây ra nhầm lẫn. Nếu có thời gian chuẩn bị, có thể thực hiện một bài trình bày hay tóm lược một cách rõ ràng, mạch lạc, và có thể trả lời câu hỏi về bài đó. Giao tiếp bằng những câu hoàn chỉnh với những cụm từ tương đối phức tạp, chẳng hạn như danh động từ hay mệnh đề quan hệ tính ngữ. Trong các tình huống xã hội, biết sử dụng các cụm từ thích hợp trong hầu hết các tình huống, bao gồm cả việc giải quyết vấn đề. Có khả năng hướng dẫn và giải thích khá thành thạo. Có thể thảo luận về tin tức và các sự kiện thời sự, mặc dù vẫn còn một số khó khăn do vốn từ vựng hạn chế. Có thể giải quyết hầu hết các tình huống và các cuộc họp liên quan đến công việc mà không cần đến sự trợ giúp. Học viên đã sẵn sàng tham gia vào những khóa học chuyên sâu để tham dự những kỳ thi tiếng Anh chuẩn quốc tế.Các cấp độ chương trình tiếng Anh Axcela (màu xanh đậm)