51. ĐỪNG ĐỂ NHẦM LẪN “BE CHARGED ” VS ” BE CHARGED WITH”

21/07/2020 • Nam

Mọi người hay dùng ‘bị ‘chạc’ tiền’ và động từ ‘charge’ để diễn đạt việc bị thu tiền, đóng phí. Nhưng ít người nếu không cẩn thận dễ dẫn đến nhầm lẫn tai hại.
‘Be charged (bị thu tiền), giới từ đi cùng nếu cần là ‘for’
E.g: We were charged a lot of money.
(Chúng tôi bị thu rất nhiều tiền.)

E.g.: How much are you charged for a haircut?
(Bạn cắt tóc hết bao nhiêu tiền?)

‘Be charged with’ (bị kết tội)

E.g.: He was charged with theft.
(Anh ta bị kết tội ăn cắp.)
Do đó, mọi người tránh dùng ‘with’ trong trường hợp muốn nói về việc thu/ trả tiền nhé (chẳng hạn đừng dùng ‘We’re charged with a lot of money’) Vì khi đó người nghe sẽ hoang mang vô cùng.
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.