57. SỰ LỰA CHỌN TINH TẾ KHI DÙNG “MODIFY”

27/07/2020 • Nam

Loạt bài này sẽ giới thiệu hoặc nhắc lại những từ vựng có thể là sự lựa chọn. ‘tinh tế’ hơn cho những từ/ cụm từ đơn giản thường dùng.

Part 3 – change

Khi bạn dùng từ ‘change’ cho ý kiến, văn bản, quy định, tài liệu… nhất là những thay đổi nhỏ, làm cho hay hơn, hoàn chỉnh hơn, bạn hoàn toàn có thể dùng từ ‘modify’ để thay thế.

Thay vì: ‘AXM decided to change its existing employment policy.’
Bạn có thể dùng: ‘AXM decided to modify its existing employment policy.’
(AXM đã quyết định điều chỉnh chính sách nhân sự hiện tại.)

Thay vì: I think we should change the introduction of our report.
Bạn có thể dùng: I think we should modify the introduction of our report.
(Tôi nghĩ là chúng ta nên điều chỉnh phần giới thiệu của báo cáo.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.