60. TỪ DIỄN ĐẠT CỤ THỂ, TINH TẾ HƠN “THINK”

30/07/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Business English – Advanced vocabulary

Loạt bài này sẽ giới thiệu hoặc nhắc lại những từ vựng có thể là sự lựa chọn. ‘tinh tế’ hơn cho những từ/ cụm từ đơn giản thường dùng.

Part 4 – think (1)

‘I think’ (và những cụm từ thay thế) được dùng rất nhiều để diễn đạt ý kiến cá nhân. Do từ này quá phổ biến đến nỗi, đôi khi chúng ta ‘bỏ quên’ hay đơn giản là ‘lười’ tìm đến những từ khác mô tả quan điểm cá nhân một cách ‘sát sườn’ hơn. Như trong những tình huống sau, từ ‘expect’ hay ‘anticipate’ sẽ hay hơn khi suy nghĩ của bạn đưa ra kèm sự mong mỏi, trông đợi nhất định.

E.g.: She thinks that there will be several applicants for the job.
=> She expects/ anticipates that there will be several applicants for the job.
(Cô ấy mong có vài ứng viên ứng tuyển cho công việc.)

E.g.: We think that the decision will be made today.
=> We expect/ anticipate that the decision will be made today.
(Chúng tôi mong quyết định sẽ được đưa ra hôm nay.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.