CÁCH DÙNG “STUFF” KHI GIAO TIẾP

02/06/2020 • Nam

Người Việt khi ‘lười’ nói thì cứ ‘cái ấy’, ‘cái đó’… Vậy bạn có biết ngừơi bản xứ mà lười nói thì họ dùng từ gì không? Họ dùng ‘stuff’. Thực tế, ‘stuff’ là từ vựng đa nghĩa nhất trong tiếng Anh. Người ta dùng nó bất cứ lúc nào họ không biết dùng từ gì khác, ‘stuff’ được dùng như một từ thay thế gọn nhẹ. chung chung, giữ chỗ cho một từ nào đó cụ thể và hay hơn,

E.g.: What’s this black stuff?
(Cái thứ màu đen này là gì vậy?)

E.g.: I have to go now – I’ve got stuff to do.
(Tôi phải đi đây. Tôi có mấy thứ phải làm.)

E.g.: Do you want help bringing your stuff in from the van?
(Bạn có muốn tôi mang giúp những thứ trên xe vào không?)

Tóm lại, nếu bạn chưa tìm được từ chính xác muốn thể hiện thì có thể dùng tạm từ này nhưng vẫn đảm bảo người nghe hiểu được nhé. Còn nếu có từ cụ thể để diễn đạt, thì nói rõ ra vẫn tốt hơn hén.
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.