CÁCH NHỜ SỰ GIÚP ĐỠ TRONG TIẾNG ANH

01/04/2020 • Nam

Khi cần sự giúp đỡ và hướng dẫn từ người khác, chắc chắn bạn phải nói một cách rõ ràng và lịch sự nhất có thể để nhận được sự giúp đỡ. Thay vì sử dụng những từ đơn giản như ‘help’ hoặc ‘do something for me’, có cách nói lịch sự và nhã nhẵn hơn đây.
‘Do someone a favor’ mang nghĩa chỉ một hành động tốt, giúp đỡ hoặc hơn đó là một ân huệ. (Nhớ là ‘do a favor’, không phải ‘give a favor’ nhé)
E.g. You can do your uncle a favor by giving him a ride.
(Bạn có thể giúp chú của bạn bằng cách cho chú ấy đi quá giang.)

Example 2: Do me a favor, please, and help me move this.
(Giúp tôi đi mà, chuyển cái này qua giúp tôi nhé.)

Bạn có thể sử dụng với từ “do me a favor” khi nhờ người khác giúp với mức độ ‘lịch sự’ tăng dần như sau:
1. Can I ask a favor?
2. Could you do me a favor?
3. Could you possibly do me a favor?
4. Could I ask you to do me a favor?
5. I was wondering if you could ask you to do me a favor?
Nghe mát lòng mát dạ, ai mà nỡ từ chối giúp mình. 

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8279
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.