CỤM TỪ DIỄN TẢ “MÃI MÃI, DÀI LÂU”

16/05/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Mỹ An chia sẻ kinh nghiệm đau thương của bản thân liên quan đến từ ‘good’. Cô bạn người Anh tâm sự với An về bạn trai như sau: ‘He’s moving to Malaysia for good’. An nghe ‘for good’ thì hiểu là ‘Anh ấy đi sang Malaysia vì những điều tốt đẹp’. Nên An nói ‘That’s good.’ Và thế là cô bạn kia vừa buồn hơn lại vừa giận An.

Thật ra, ‘for food’ có nghĩa là ‘lâu dài, vĩnh viễn’. Nên câu trên có nghĩa là ‘Anh ấy đi sang Malaysia để sinh sống luôn’.

E.g.: I’m moving to Europe for good.
(Tôi sẽ sang định cư Châu Âu luôn.)

E.g.: Their factory had to close down for good.
(Nhà máy của họ phải đóng cửa vĩnh viễn.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.