Khóa học tập trung khai thác giao tiếp và ứng dụng tiếng Anh trong môi trường công sở, làm việc. Các kỹ năng được tập trung phát triển trong suốt lộ trình học giúp học viên phát triển khả năng về tiếng anh thuyết trình, thuyết phục vào thực tế công việc với vốn từ vựng chuyên ngành đặc thù.

Lợi thế khóa học tiếng Anh thuyết trình tại Axcela

Lợi ích khóa học

 • 70 giờ học trên lớp với giáo viên bản xứ
 • 100% giáo viên bản xứ có chứng chỉ CELTA của Cambridge để giảng dạy tiếng Anh cho người lớn
 • 10 học viên tối đa cho 1 lớp học đảm bảo quyền lợi của học viên và chất lượng giảng dạy
 • 1 kèm 1 với huấn luyện viên cá nhân sau giờ học
 • Sử dụng giáo trình đào tạo độc quyền, được đúc kết từ quá trình làm việc thực tế
 • Tiến trình học tập được ghi hình và phân tích, đánh giá giúp cải thiện kỹ năng trong mỗi buổi học

Nội dung (Topic) trong các buổi học

 • Talking about your job
 • Introducing topic
 • Explaining processes
 • Signposts and Linking phrases
 • Pausing, Stress and Summarising
 • Clarifying and involving the audience
 • Using visual
 • Describing graphs and charts
 • Body language

Hoàn tiền 100% hoặc đào tạo lại miễn phí nếu không đạt mục tiêu như cam kết ban đầu

Đặc biệt, trong quá trình học tập, học viên có thể quy đổi điểm số học tập trên giáo trình điện tử ra quà tặng, phiếu mua hàng để sử dụng như phần thưởng cho những nỗ lực trong quá trình học

Liên hệ tư vấn

Hình ảnh các buổi học tiếng Anh thuyết trình tại Excela

Chứng chỉ do Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ cấp
cho học viên đạt yêu cầu

Liên hệ để được tư vấn