NẾU BẠN MUỐN “THUYẾT PHỤC AI LÀM VIỆC GÌ” THÌ NÓI LÀ..??

10/05/2020 • Nam

Bài lần trước đã chia sẻ cụm từ ‘talk someone out of doing something’ tức là thuyết phục ai đó thay đổi đừng làm việc nào đó. Bài hôm nay xin giới thiệu cụm từ dùng cho mục đích ngược lại, thuyết phục ai làm điều gì đó. Cấu trúc rất giống nhau, chỉ khác phần giới từ. Đó là ‘talk someone into doing something’
E.g.: They talked me into going to the meeting, even though I didn’t have the time.
(Họ đã thuyết phục tôi đi đến buổi họp mặc dù tôi không có thời gian.)

E.g.: No one can talk me into doing something illegal.
(Không ai có thể thuyết phục tôi làm trái pháp luật.)

E.g.: I’ll try to talk my friend into giving me a ride downtown.
(Tôi sẽ cố thuyết phục bạn tôi chở tôi đi một vòng khu trung tâm.)

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.