PHÂN BIỆT “SOMETIMES”, “SOMETIME” VÀ SOME TIME

26/05/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Bạn có bao giờ thắc mắc hay hoang mang ‘sometimes’, ‘sometime’ hay ‘some time’ thực ra là giống nhau hay khác nhau và nếu khác là khác chỗ nào không?

‘Sometimes’ là quen thuộc nhất. Đây là trạng từ chỉ mức độ thường xuyên nghĩa ‘thỉnh thoảng, đôi khi’. Từ này viết liền và có ‘s’ ở cuối.

E.g.: I hang out with my friends sometimes.
(Tôi thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè.)

Còn ‘sometime’ (không ‘s’) có nghĩa là ‘một lúc nào đó’ (tương lai hay quá khứ nhưng không xác định cụ thể thời gian)

E.g.: Let’s hang out sometime!
(Lúc nào đó mình tụ tập đi.)

E.g.: I’m having lunch with an old friend sometime next week.
(Lúc nào đó vào tuần sau tôi sẽ ăn trưa với một người bạn cũ.)

E.g.: She quit her job sometime last year.
(Cô ấy nghỉ việc lúc nào đó hồi năm ngoái.)

Cuối cùng, ‘some time’ vừa không có ‘s’, vừa viết tách rời có nghĩa là ‘một ít thời gian’.

E.g.: She loves to spend some time in her garden.
(Cô ấy thích dành ít thời gian trong khu vườn của mình.)

E.g.: It will take some time to finish this project.
(Dự án này sẽ mất một ít thời gian để hoàn thành.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.