“THẢO LUẬN, BÀN BẠC” TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

29/03/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Trong công việc, khi trao đổi trực tiếp hoặc qua email, có nhiều trường hợp chúng ta hay dùng ‘discuss about’…với ý là ‘bàn bạc/ thảo luận về vấn đề nào đó

E.g. I’d like to discuss with you about marketing plan.
(Tôi muốn bàn với anh về kế hoạch marketing.)

E.g. We’re meeting to discuss about this vào problem next week.
(Chúng ta sẽ họp để thảo luận về vấn đề này tuần sau.)

‘think about’, ‘talk about’ thì đúng nhưng ‘discuss about’ thì chưa chắc nhé. Thực ra “to discuss” đã có nghĩa là ”to talk about” nên không cần dùng thêm ‘about’ nữa nhé (sẽ thành ra là ‘talk about about ). Tóm lại, chỉ cần ‘discuss something’ là ổn rồi.

E.g. They met to discuss the possibility of working together.
(Họ họp để bàn về khả năng hợp tác cùng nhau.)

E.g. Have you discussed the problem with anyone?
(Anh đã trao đổi về vấn đề này với ai chưa?)

E.g. We briefly discussed buying a second car.
(Chúng tôi đã thảo luận sơ qua về việc mua chiếc xe thứ hai.)

Tuy nhiên, danh từ của ‘discuss’ là ‘discussion’ thì có thể đi với ‘about’ nhé.

E.g.: We had a discussion with them about the differences between plan A and plan B.
(Chúng tôi bàn với họ về sự khác nhau giữa kế hoạch A và kế hoạch B.)

—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.