Thủ tục hành chính

29/02/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Business English

‘Thủ tục hành là chính’ chắc không được yêu thích cho lắm. Nhiều anh chị muốn diễn đạt từ này trong giao tiếp, khi tra từ điển thì ra ‘bureaucracy’. Từ này nghĩa thì phù hợp nhưng đọc và viết thì khá là vất vả.

Có một từ khác đơn giản hơn, dễ nhớ, dễ đọc, dễ viết. Đó là ‘red tape’. Nghĩa đen của từ này là ‘dải băng màu đỏ’. Các bạn có thể xem hình minh hoạ nhé. Còn bên dưới là các ví dụ sử dụng từ này trong câu.

E.g.: Hundreds of thousands of hours are wasted on red tape every year.
(Mỗi năm hàng ngàn giờ bị lãng phí vào các thủ tục hành chính.)

E.g.: He promised to reform and cut red tape.
(Anh ấy hứa sẽ cải cách và cắt giảm thủ tục hành chính.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.