AXCELA VIETNAM

Chia sẻ từ học viên

Mr. PHẠM TẤN KHẢI (First Solar)

Mr. PHẠM TẤN KHẢI (First Solar)

Mr. ĐẶNG NGUYỄN DUY KHANG (ShuttleRock – Motion Graphic Designer)

Mr. ĐẶNG NGUYỄN DUY KHANG (ShuttleRock – Motion Graphic Designer)

Mr. BÙI TRUNG HIẾU (Gameloft – Artist Leader)

Mr. BÙI TRUNG HIẾU (Gameloft – Artist Leader)

Mr. PHAN VĨNH PHÚC (Gameloft – Developer)

Mr. PHAN VĨNH PHÚC (Gameloft – Developer)

Mr. LÊ THÀNH PHÁT (GreenFeed – Legal specialist)

Mr. LÊ THÀNH PHÁT (GreenFeed – Legal specialist)

Mr. LƯU KHẢI LÂM (ShuttleRock – Motion graphics designer)

Mr. LƯU KHẢI LÂM (ShuttleRock – Motion graphics designer)

Ms. PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO (ShuttleRock Vietnam – Chief accountant & HR)

Ms. PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO (ShuttleRock Vietnam – Chief accountant & HR)

Mr. NGUYỄN QUANG TRUNG (PNJ – Giám đốc kinh doanh sỉ)

Mr. NGUYỄN QUANG TRUNG (PNJ – Giám đốc kinh doanh sỉ)

Mr. VŨ HUY HOÀNG (Production Leader)

Mr. VŨ HUY HOÀNG (Production Leader)

Ms. DƯƠNG THỊ TRÂM ANH (Pharmacist)

Ms. DƯƠNG THỊ TRÂM ANH (Pharmacist)

Ms. NGUYỄN THIÊN THANH (Urgo Vietnam – Sales Supervisor)

Ms. NGUYỄN THIÊN THANH (Urgo Vietnam – Sales Supervisor)

Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC (Urgo Vietnam – Accountant)

Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC (Urgo Vietnam – Accountant)

Ms. NGUYỄN THỊ NGỌC LINH (MediGroup Vietnam)

Ms. NGUYỄN THỊ NGỌC LINH (MediGroup Vietnam)

Mr. HỒ SỸ NÔNG (First Solar Vietnam – Maintenance Supervisor)

Mr. HỒ SỸ NÔNG (First Solar Vietnam – Maintenance Supervisor)

Ms. NGUYỄN THU TRANG

Ms. NGUYỄN THU TRANG

Ms. THANH NGUYỄN (VICTORIA’S SECRET & CO.)

Ms. THANH NGUYỄN (VICTORIA’S SECRET & CO.)

Mr. NHÂN LÊ (VICTORIA’S SECRET & CO.)

Mr. NHÂN LÊ (VICTORIA’S SECRET & CO.)

Mr. NGUYỄN VĂN TUẤN

Mr. NGUYỄN VĂN TUẤN

Ms. VÕ ĐAN THANH (Shuttlerock)

Ms. VÕ ĐAN THANH (Shuttlerock)

Mr. TRẦN ĐĂNG KHÔI (Software Engineer)

Mr. TRẦN ĐĂNG KHÔI (Software Engineer)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí