2 CÁCH NÓI XỬ LÝ KHI BẠN BỊ MẤT TẬP TRUNG

01/03/2020 • Nam

Nếu bạn mất tập trung hoặc không hiểu ai đó trong một buổi họp, thay vì nói “I DON’T UNDERSTAND IT!” hoặc “CAN YOU SAY IT AGAIN” thì bạn nên dùng những mẫu câu bên dưới nhé, sẽ chuyện nghiệp hơn và khiến đối phương không thấy khó chịu khi phải lặp lại câu họ vừa nói.

“I’m sorry, but could you speak up a little?”

“Sorry, I didn’t quite hear that, could you please say that again?”

“I’m sorry but I didn’t catch that last bit. Could you say it again please?”

TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.