AXCELA VIETNAM

22. LO - TECH & HI - TECH

26/06/2020

Các bạn nghĩ sau nếu có các từ viết tắt như sau:

high technology (kỹ thuật/công nghệ cao) => high-tech => hi-tech
low techology (kỹ thuật thấp/ đơn giản) => low-tech => lo-tech

Những từ viết tắt này là có thật, không phải sai chính tả nha. Hi vọng tip này hữu ích cho các bạn thích viết tắt hay viết ngắn gọn.

E.g.: You can make a face mask with fabric at home. It's lo-tech.
(Bạn có thể làm khẩu trang bằng vải ở nhà. Nó là kỹ thuật đơn giản.)

E.g.: It's a new hi-tech white board. Children can write on it with their finger.
(Nó là cái bảng trắng mới kỹ thuật cao. Trẻ em có thể viết lên bằng ngón tay.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí