Âm câm tiếng anh: Âm /l/

04/07/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Cong lưỡi đọc âm /l/ giữa từ chưa bao giờ là dễ dàng với người mới học và nhiều người học tiếng Anh lâu năm. Thử đọc ‘w cho đúng và hay xem thì biết. Chắc người sáng tác tiếng Anh cũng mệt nên /l/ không được phát âm khi đứng sau các nguyên âm A,O và U.

Có thể bạn không để ý, nhưng những từ sau đây thường là bạn đọc không có âm /l/ đúng không?

Would /wʊd/: sẽ (quá khứ của ‘will’)
Should /ʃʊd/: nên
Could /kʊd/: có thể

Nhưng đến những chữ này thì có thể bạn bối rối là có /l/ hay không:

Calm /kɑːm/: bình tĩnh, bình thản
Half /hɑːf/: một nửa
Walk /wɔːk/: đi bộ
Calf /kɑːf/: con bê
Yolk- /jəʊk/ : lòng đỏ trứng
Chalk- /tʃɔːk/ : viên phấn

Và đến từ này thì đa số sẽ đọc có /l/
Salmon /ˈsæm.ən/: cá hồi

Tin vui là tất cả những từ trên đều không cần đọc /l/ hết nhé.
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.