AXCELA VIETNAM

35. "DO THINGS BY HALVES"

05/07/2020

Trong công việc, làm hay không làm, còn làm thì đến nơi đến chốn chứ làm nửa vời thì oải lắm. Vậy ‘làm nửa vời’ trong tiếng Anh là gì, và câu nào tương đương với ‘Ăn đến nơi làm đến chốn’ ? Đơn giản đến bất ngờ, đó là ‘Do things by halves’ (với ‘halves’ và số nhiều của ‘half’) E.g.: We admire her determination. She never does things by halves. (Chúng tôi ngưỡng mộ sự quyết tâm của cô ấy. Cô ấy không làm gì nửa vời bao giờ.) E.g.: You need to complete the report today, and don't do it by halves. (Anh cần hoàn thành báo cáo trong hôm nay và làm cho đến nơi đến chốn đó.) E.g.: The owner is also going to install state-of-the-art computers at everyone's desk. He doesn't do anything by halves, does he? (Người chủ sắp lắp đặt máy tính tối tân nhất ở mỗi bàn nhân viên. Ông ta không làm gì nửa vời cả phải không?) --------------------------------------------------- TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA. HOTLINE: 028 3820 8479 Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí