35. “DO THINGS BY HALVES”

monamedia
monamedia 07/05/2020

Trong công việc, làm hay không làm, còn làm thì đến nơi đến chốn chứ làm nửa vời thì oải lắm. Vậy ‘làm nửa vời’ trong tiếng Anh là gì, và câu nào tương đương với ‘Ăn đến nơi làm đến chốn’ ? Đơn giản đến bất ngờ, đó là ‘Do things by halves’ (với ‘halves’ và số nhiều của ‘half’)

E.g.: We admire her determination. She never does things by halves.
(Chúng tôi ngưỡng mộ sự quyết tâm của cô ấy. Cô ấy không làm gì nửa vời bao giờ.)

E.g.: You need to complete the report today, and don’t do it by halves.
(Anh cần hoàn thành báo cáo trong hôm nay và làm cho đến nơi đến chốn đó.)

E.g.: The owner is also going to install state-of-the-art computers at everyone’s desk. He doesn’t do anything by halves, does he?
(Người chủ sắp lắp đặt máy tính tối tân nhất ở mỗi bàn nhân viên. Ông ta không làm gì nửa vời cả phải không?)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form