AXCELA VIETNAM

48. "A TISSUE "

18/07/2020

Chuyện thật 100%. Vừa giảm giãn cách xã hội, cô bạn đi ăn Phở với một bạn người Mỹ. Cô bị đổ tí tương vào tay nên nhờ người bạn lấy giúp miếng giấy ăn trên bàn để lau. Cô nói ‘Pass me a paper, please’. Người bạn kia hiểu tình hình nhưng cũng ngớ ra một lát. Lý do là vì cô dùng từ ‘paper’.
Paper là chỉ các loại giấy viết, giấy in. Còn giấy ăn thì không nói là ‘paper’ bao giờ. Người Mỹ thường dùng ‘napkin’ còn người Việt mình dùng loại giấy mỏng hơn gọi là ‘tissue’ trên bàn ăn.
E.g.: Can you pass me a tissue, please!
(Đưa cho tôi một miếng khăn giấy với.)
E.g.: I always keep a box of tissues in the car.
(Tôi luôn để một hộp khăn giấy trong xe.)

E.g.: He’s using a piece of tissue to clean his sunglasses.
(Anh ấy dùng một tờ khăn giấy để lau kính.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí