50. NẾU MUỐN NÓI “RỬA TIỀN” THÌ NÊN NÓI RA SAO?

20/07/2020 • Nam

‘Rửa tiền’ là một nội dung hay nói đến trong những cuộc trao đổi về đề tài thương mại. Có nhiều anh chị gặp khó khăn khi tìm từ ngữ thích hợp và đôi khi dùng những từ như ‘wash money’, ‘clean dirty money’. Trong tiếng Anh thương mại ‘money laundering’ là từ thường được dùng nhất. Trong các phim về thương mại hay thế giới ngầm, từ này xuất hiện khá nhiều.

E.g.: The country is a major centre for money laundering.
(Quốc gia đó là trung tâm rửa tiền chính.)
E.g.:Authorities plan to limit cash deposits of dollars at bank counters as a measure against money laundering.
(Nhà chức trách dự định giới hạn mức gửi tiền mặt bằng đô la ở các quầy như là biện pháp chống rửa tiền.)
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.