AXCELA VIETNAM

54. BETTER WORD FOR "IN THE END"

24/07/2020

___ENGLISH TIPS___

Business English - Advanced vocabulary

Loạt bài này sẽ giới thiệu hoặc nhắc lại những từ vựng có thể là sự lựa chọn ‘tinh tế’ hơn cho những từ/ cụm từ đơn giản thường dùng.

Part 1 – In the end

Từ nào thường dùng để thay thế ‘in the end’ trong câu sau: ‘Keep trying and you'll find a good job in the end.’ Hãy dùng ‘eventually’ nhé.

E.g.: Keep trying and you'll find a good job eventually.
(Hãy cứ cố gắng và cuối cùng bạn sẽ tìm được công việc tốt.)

E.g.:’ The new design will eventually replace all existing models.
(Cuối cùng thì thiết kế mới cũng sẽ thay thế những mẫu cũ.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí