54. BETTER WORD FOR “IN THE END”

monamedia
monamedia 29/02/2024

___ENGLISH TIPS___

Business English – Advanced vocabulary

Loạt bài này sẽ giới thiệu hoặc nhắc lại những từ vựng có thể là sự lựa chọn ‘tinh tế’ hơn cho những từ/ cụm từ đơn giản thường dùng.

Part 1 – In the end

Từ nào thường dùng để thay thế ‘in the end’ trong câu sau: ‘Keep trying and you’ll find a good job in the end.’ Hãy dùng ‘eventually’ nhé.

E.g.: Keep trying and you’ll find a good job eventually.
(Hãy cứ cố gắng và cuối cùng bạn sẽ tìm được công việc tốt.)

E.g.:’ The new design will eventually replace all existing models.
(Cuối cùng thì thiết kế mới cũng sẽ thay thế những mẫu cũ.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form