8. “A CHATTERBOX” LÀ GÌ??

11/06/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Đố bạn trong tiếng Việt, từ ‘lóng’ nào dùng chỉ những người hay nói/ nói nhiều, lúc nào cũng có chuyện để nói? Và cũng đố bạn từ lóng nào trong tiếng Anh thường dùng để chỉ những người có tính cách này?

E.g.: Your sister’s a real chatterbox!
(Chị/em gái của bạn đúng là ‘bà tám!)

E.g.:The difference between us is, Lucian is shy and I’m a chatterbox.
(Sự khác nhau giữa chúng tôi là, Lucian thì nhút nhát và tôi thì nói huyên thuyên.)

Những bài tiếp theo sẽ tiếp tục gửi đến những từ lóng dùng để chỉ những người có tính cách khác nhau. Hãy đón xem để biết mình được gọi là gì nhé!
—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.