At all costs

monamedia
monamedia 29/02/2024

___ENGLISH TIPS___

Business English

Có một cụm từ khá đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu vì câu chữ khá giống với nghĩa tiếng Việt và hiệu quả để khi cần diễn đạt ý ‘bằng mọi giá’. Đó là ‘at all costs’.

E.g.: We must finish the work at all costs before midnight.
(Bằng mọi giá, chúng ta phải hoàn thành công việc trước nửa đêm.)
E.g.: Security during the president’s visit must be maintained at all costs.
(An ninh cho chuyến viếng thăm của chủ tịch phải được đảm bảo bằng mọi giá.)
Lưu ý, bằng mọi giá nên ‘costs’ luôn ở dạng số nhiều nhé.

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form