BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN THUẬT NGỮ “B2B”?

monamedia
monamedia 06/03/2024

Trong kỷ nguyên thương mại trực tuyến, chúng ta phải tiếp cận rất nhiều những thuật ngữ khác nhau. B2B và B2C là hai trong số rất nhiều những từ viết tắt mà ta thường xuyên gặp và tiếp xúc.

Thuật ngữ B2B là viết tắt của Business to business (danh từ), hay dùng để chỉ một mô hình kinh doanh, mà doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/ dịch vụ tới đối tượng khách hàng là những doanh nghiệp khác.

E.g.: B2B helps exporters search for and contact possible importers of their products.
(Mô hình kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp giúp cho những nhà xuất khẩu tìm kiếm và liên hệ với những nhà nhập khẩu phù hợp cho sản phẩm của họ.)

E.g.: Mr Pirouz is confident about the potential for B2B e-commerce.
(Ông. Pirouz rất tự tin vào triển vọng của thương mại điện tử theo mô hình kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.)

E.g.: American analysts have been somewhat cautious in estimating the size of the B2B market.
(Những nhà phân tích người Mỹ rất thận trọng trong việc ước tính quy mô của thị trường kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.)

Bên cạnh B2B là thuật ngữ B2C (business to consumer). Đối tượng khách hàng của B2C là những người tiêu dùng đơn lẻ, sử dụng sản phẩm / dịch vụ vì mục đích cá nhân.

E.g.: We would not rule out the possibility of re-entering the B2C market if conditions change.
(Chúng ta không nên loại trừ khả năng tham gia lại vào thị trường kinh doanh giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng nếu điều kiện thay đổi.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form