CÁCH DÙNG “GOOGLE” MỚI LẠ

03/04/2020 • Nam

Google giờ là bạn thân của mình và rất nhiều người vì Google rất tốt bụng, hỏi gì cũng trả lời (mặc dù có lúc bạn í cũng bó tay). Khi cần nói ý là mình tìm thông tin nào đó trên Google, có các cụm như ‘search on Google’, ‘Use google search’…

Vậy bạn có biết có cách ngắn gọn hơn để thể hiện ý này? Đó là dùng ‘Google’ như động từ luôn (một cách chính thức nhé, có trên từ điển hẳn hoi).

E.g: If you want to know who founded Google, just google it!
(Nếu bạn muốn biết ai đã sáng lập ra Google, hãy tìm nó (thông tin đó) trên Google.)

E.g.: I want to make a cake but I don’t know any recipe. I’m googling it now.
(Tôi muốn làm một cái bánh nhưng tôi không biết công thức. Tôi đang tìm nó trên Google đây.)

Đã thân nay càng thân hén!
—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.