AXCELA VIETNAM

CÁCH NÓI "BẮT ĐẦU TỪ CON SỐ 0"

01/04/2020

Mình nghe các thầy cô Giáo Viên Bản Xứ nói ‘start from scratch’ vài lần nhưng chưa có dịp tìm hiểu. Nhân ngày đẹp, trời mưa bão bùng, mình đã Google từ này và tìm ra được cả câu chuyện thú vị đằng sau nó. Hôm nay xin được chia sẻ với các bạn nhé.

Cụm từ này bắt nguồn từ các môn thể thao trước kia của phương Tây như đua ngựa, bóng gậy (cricket)…, khi người ta kẻ một đường thẳng trên sân (scratch) để làm vạch xuất phát. Vì thế, hiểu nôm na ‘start from scratch’ tức là làm việc gì đó từ vạch xuất phát mà không được chuẩn bị trước hoặc không lợi thế (tức là từ số không, từ tay trắng).

E.g: We lost all of our data because of virus and now we have to start from scratch.
(Chúng tôi mất hết dữ liệu do virus và giờ chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu.)

E.g.: We should get rid of half- done ideas and start from scratch.
(Chúng ta nên bỏ đi những ý tưởng nửa vời và bắt đầu lại từ đầu.)

Bạn có kinh nghiệm gì về ‘start from scratch’ muốn chia sẻ không?

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí