AXCELA VIETNAM

Cạn ly!

22/02/2020

___ENGLISH TIPS___

‘1,2,3! Dzô!’, ‘100’, ‘cạn ly’ làm nên không khí rộn ràng của các bữa tiệc tùng Việt. Với người nước ngoài, ‘cheers’ được dùng khi cùng nâng ly trong các tình huống ‘sang trọng’ và ‘bình dân’. Ngoài ra, có 1 cách nói ‘vui tung nóc’ tương đương với ‘cạn ly’ trong tiếng Việt. Đó chính là ‘bottoms up’!

E.g.: Thanks. And to your presence! Bottoms up!
(Cảm ơn các bạn đã đến. Cạn ly!)

E.g.: They all raised their glasses, and the host said, " Bottoms up! "
(Họ nâng ly và chủ nhà nói ‘Cạn ly!)

Happy New Year! Bottoms up!

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí