“CLOSE” (TÍNH TỪ & ĐỘNG TỪ)

29/05/2020 • Nam

Open – Close (Mở – đóng) là những động từ quen thuộc. Điều thú vị là cả 2 từ này cũng có dạng tính từ. Nếu như open (tính từ) cũng có nghĩa là ‘mở’ như ví dụ sau:

E.g.: The supermarket is open till 9 p.m.
(Siêu thị mở cửa đến 9 giờ tối.)

E.g.: I’m going to open an account with another bank.
(Tôi sẽ mở tài khoản ở một ngân hàng khác.)

…thì ‘close’ tính từ lại có nghĩa khác hơn là ‘đóng’

E.g.: Jimmy and Harry are my close friends.
(Jimmy and Harry là những người bạn thân của tôi.)

E.g.: She’s very close to her mother.
(Cô ấy rất gần gũi thân thiết với mẹ của mình.)

E.g.: Don’t get too close to that dog, Rosie.
(Đừng có lại quá gần con chó đó, Rosie.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.