AXCELA VIETNAM

Dấu phẩy (phần 1)

16/03/2020

___ENGLISH TIPS___

Khi viết, dấu phẩy được dùng để tách các ý trong một câu. Một trong những lỗi thường gặp khi viết là dùng dấu phẩy ở những chỗ lẽ ra phải là dấu chấm. Tức là câu như bên dưới là chưa chính xác:

“I'll meet with our client today, I’ll keep you updated with the progress of our contract.”
(Tôi sẽ gặp khách hàng của chúng ta hôm nay, tôi sẽ cập nhật tiến độ của hợp đồng cho anh biết.)

Đây là 2 câu với nội dung riêng biệt nên có thể viết cách nhau bằng dấu chám câu.

Tuy nhiên,dấu phẩy có thể dùng kèm với ‘and’, ‘but’ hoặc ‘or’ để liên kết các mệnh đề độc lập của câu. Như vậy, viết như sau thì đúng:
“I'll meet with our client today, and I’ll keep you updated with the progress of our contract.”

Có bạn sẽ thắc mắc là có thể bỏ dấu phấy luôn được không. Câu trả lời là được, nếu bạn bỏ luôn chủ ngữ ‘I’ ở vế sau.
“I'll meet with our client today and keep you updated with the progress of our contract.”

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí