“GO / COME / GET HOME”

03/06/2020 • Nam

Khi nói đến đi/ đến/ về … thì ‘go’ cần có ‘to’, ‘get’ cũng vậy, ‘arrive’ thì đi với ‘in’ hoặc ‘at’.

Nhưng khi ‘home’ vào thì mọi việc thay đổi. ‘go’, ‘get’, ‘come’ bỏ ‘to’ ngay, arrive cũng bỏ luôn ‘in’ và ‘at’ để đi theo ‘home’. Home sweet home – nhà ngọt ngào quá mà!

E.g.: We’ve finished. We can go home now.
(Xong việc rồi. Giờ chúng ta có thể về nhà.)

E.g.: He always comes home late.
(Anh ta lúc nào cũng về nhà trễ.)

E.g.: When I get home late, I don’t feel like cooking.
(Khi tôi về đến nhà trễ, tôi không có hứng nấu ăn nữa.)

E.g.: Can you give me a lift home?
(Anh cho tôi quá giang về nhà được không?)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.