“GO / COME / GET HOME”

monamedia
monamedia 06/03/2020

Khi nói đến đi/ đến/ về … thì ‘go’ cần có ‘to’, ‘get’ cũng vậy, ‘arrive’ thì đi với ‘in’ hoặc ‘at’.

Nhưng khi ‘home’ vào thì mọi việc thay đổi. ‘go’, ‘get’, ‘come’ bỏ ‘to’ ngay, arrive cũng bỏ luôn ‘in’ và ‘at’ để đi theo ‘home’. Home sweet home – nhà ngọt ngào quá mà!

E.g.: We’ve finished. We can go home now.
(Xong việc rồi. Giờ chúng ta có thể về nhà.)

E.g.: He always comes home late.
(Anh ta lúc nào cũng về nhà trễ.)

E.g.: When I get home late, I don’t feel like cooking.
(Khi tôi về đến nhà trễ, tôi không có hứng nấu ăn nữa.)

E.g.: Can you give me a lift home?
(Anh cho tôi quá giang về nhà được không?)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form