KHÁC BIỆT GIỮA “MEET” & “MEET WITH”

monamedia
monamedia 05/10/2020

Có nhiều bạn sử dụng động từ ‘meet’ chưa được chính xác và thường nhầm cứ ‘meet’ là đi họp. Thực ra, ‘to meet someone’ chỉ sự tình cờ gặp ai đó lần đầu tiên, hay vô tình ở cùng một nơi với ai đó và nói chuyện với họ, hoặc cũng có thể là hẹn trước nhưng không phải để là những buổi họp chính thức cho công việc hoặc sự kiện nào đó.

E.g: I met her in Singapore.
(Tôi gặp cô ấy lần đầu ở Singapore.)

E.g.: I’ll meet you in the bar later.
(Tôi sẽ gặp anh sau ở quán bar nhé.)

Còn để diễn đạt ý ‘gặp có sắp xếp trước và để trao đổi một nội dung cụ thể nào đó’ thì ‘meet with someone’ sẽ chính xác hơn.

E.g.: Later this week she will meet with our clients in New York.
(Cuối tuần này cô ấy sẽ họp với những khách hàng của chúng ta ở New York.)

E.g.:They’re meeting with Swiss leaders to try to end the crisis.
(Họ đang họp với các nhà lãnh đạo Thuỵ Sĩ để cố gắng kết thúc khủng hoảng.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form