LA RẦY trong tiếng Anh gọi là gì?

monamedia
monamedia 03/09/2020

___ENGLISH TIPS___

La rầy, răn dạy khác với nổi giận hay trừng phạt. Nếu bạn có thói quen dùng ‘get angry’ and ‘punish’ trong khi chỉ muốn thể hiện ý ‘la rầy, trách mắng’ thì bạn có thể chuyển sang dùng cụm từ ‘tell someone off’ cho phù hợp hơn nhé.

E.g.: My father told me off for coming home late.
(Bố la rầy tôi vì tôi về nhà trễ.)

E.g: Darren got told off for talking in class.
(Darren bị quở trách vì nói chuyện trong lớp học.)

E.g.: The waiter told off the rude customer for acting so inappropriately towards her.
(Người phục vụ mắng người khách thô lỗ vì anh ta cư xử không phải với cô ấy.)

Cụm từ này đi cùng với ‘For + V-ing’ để chỉ lý do bị trách mắng nhé.

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form