AXCELA VIETNAM

"LAB COAT" - ÁO KHOÁC TRẮNG

06/05/2020

Như bài viết hôm trước, ‘blouse’ không phải là ‘áo (trắng) bác sĩ’ trong tiếng Anh mà là áo kiểu của nữ. Vậy ‘áo bác sĩ’ là gì? Trong tiếng Anh, loại áo này là ‘lab coat’ (đọc là /læb koʊt/), cách viết ngắn gọn của từ ‘laboratory coat’. Gọi như vậy vì đây là loại áo choàng thường được mặc trong các phòng thí nghiệm. E.g.: She is usually seen wearing a lab coat. (Người ta thường thấy cô ấy mặc áo choàng trắng.) E.g.: The doctor sat calmly behind his desk, wearing his white lab coat. (Vị bác sĩ mặc áo choàng trắng ngồi điềm tĩnh ở bàn làm việc.) E.g.: People always look smart in lab coat. (Người ta trông có vẻ trí tuệ hơn khi mặc áo choàng trắng.) --------------------------------------------------- TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA. HOTLINE: 028 3820 8479 Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí