Ngày đầu một năm đi lễ Lăng Ông…

20/02/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

Theo phong tục xưa của người Việt, việc lên chùa vào mùng 1 Tết đã trở thành tục lệ quen thuộc, thậm chí họ sẽ lên chùa ngay đêm giao thừa. Họ cầu cho bản thân, gia đình mạnh khỏe, gia đình hòa thuận. Đi ‘Lễ Chùa’, tiếng Anh là ‘go to pagoda’. Các bạn có thể tham khảo cách dùng từ này và một số từ vựng liên quan trong các câu sau.

E.g.: On the first day of the new year, my family goes to pagoda to pray for health, good luck, prosperity and happiness during the year.
(Vào ngày mùng 1 Tết, gia đình tôi đi lễ chùa để cầu sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới.)

E.g.: Going to pagoda on the Lunar New Year is Vietnamese people’s cultural tradition.
(Đi chùa vào Tết Nguyên Đán là truyền thống văn hoá của người Việt.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.