Ngày đầu một năm đi lễ Lăng Ông…

monamedia
monamedia 29/02/2024

___ENGLISH TIPS___

Theo phong tục xưa của người Việt, việc lên chùa vào mùng 1 Tết đã trở thành tục lệ quen thuộc, thậm chí họ sẽ lên chùa ngay đêm giao thừa. Họ cầu cho bản thân, gia đình mạnh khỏe, gia đình hòa thuận. Đi ‘Lễ Chùa’, tiếng Anh là ‘go to pagoda’. Các bạn có thể tham khảo cách dùng từ này và một số từ vựng liên quan trong các câu sau.

E.g.: On the first day of the new year, my family goes to pagoda to pray for health, good luck, prosperity and happiness during the year.
(Vào ngày mùng 1 Tết, gia đình tôi đi lễ chùa để cầu sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới.)

E.g.: Going to pagoda on the Lunar New Year is Vietnamese people’s cultural tradition.
(Đi chùa vào Tết Nguyên Đán là truyền thống văn hoá của người Việt.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form