AXCELA VIETNAM

NHỮNG CÁCH BIỂU QUYẾT Ý KIẾN THƯỜNG GẶP

08/04/2020

Những cách biểu quyết ý kiến thường gặp trong cuộc họp. Ex: Lets make a final decision. WE CAN DECIDE THIS WITH A SHOW OF HANDS. Ex: Please RAISE YOUR HAND IF YOU agree with my solution. TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA. HOTLINE: 028 3820 8479 Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí