PHÂN BIỆT “JOB” & “WORK”

monamedia
monamedia 06/03/2024

Thu chia sẻ với lớp là bạn trai cô ấy vừa mới chuyển việc. Lan nói: ‘My boyfriend has got a new work.’. Có nhiều bạn cũng hay gặp phải lỗi này giống Lan. Đó là nhầm lẫn giữa ‘job’ và ‘work trong vài tình huống tương tự.

‘Job’ là danh từ chỉ một vị trí, một việc làm cụ thể, hoặc nghề nghiệp nói chung.
E.g.: She’s applied for a job with an insurance company.
(Cô ấy xin vào làm cho một công ty bảo hiểm.)
E.g. Hundreds of workers could lose their jobs.
(Hàng trăm công nhân có thể mất việc.)

E.g.: Is Mary enjoying her new job?
(Mary có thích công việc mới của cô ấy không?)

‘Work’ vừa là động từ, vừa là danh từ chỉ công việc nói chung hoặc mang ý là nơi mà bạn có ‘job’ cụ thể.

E.g.: Do you have far to travel to work each day?
(Anh có phải đi làm xa mỗi ngày không?

E.g.: She always tends to wear quite dressy clothes for work.
(Cô ấy luôn ăn mặc chỉnh chu đi làm.)

E.g.: I’ve got so much work to do today.
(Hôm nay tôi có quá nhiều việc phải làm.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form