AXCELA VIETNAM

Price war là chiến tranh gì?

25/02/2020

___ENGLISH TIPS___

Business English

Sale, discount, giảm giá… là một trong những chiến lược kinh doanh phổ biến nhằm thu hút khách hàng và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. ‘Price war’ chính là ‘cuộc chiến’ này.

E.g.: The price war is bringing the cost of flights down.
(Cuộc chiến cạnh tranh về giá đang làm cho chi phí đi lại đường hàng không giảm xuống.)

E.g.: The supermarket fired the first shot in a price war today.
(Hôm nay siêu thị bắt đầu ‘khai hoả’ đợt tấn công đầu tiên về cạnh tranh giá.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí