AXCELA VIETNAM

Tết Cha, Tết Mẹ và Tết Thầy

21/02/2020

___ENGLISH TIPS___ Có lẽ ai ai cũng biết câu ‘Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết Thầy.’ Có nhiều bạn muốn nói câu này trong tiếng Anh nhưng chưa biết thể hiện như thế nào. Nhất là chỗ ‘Tết Cha’, ‘Tết Mẹ’, và ‘Tết Thầy’. Các bạn có thể tham khảo câu sau với ý nghĩa thực tế của những hoạt động này vào ngày Tết nhé. Visit paternal side on the first day, maternal side on the second day, and teachers on the third day. (Thăm họ hàng bên nội vào ngày mồng 1, họ hàng bên mẹ ngày mồng 2 và thăm Thầy Cô vào ngày mồng 3 Tết.) Và đây là dành riêng cho Tết Thầy vào ngày mồng 3 Tết. E.g.: On the Third day of Tet, we usually visit our teachers who taught us when we were in school. (Vào ngày Mồng 3 Tết, chúng tôi thường đến thăm những Thầy Cô đã dạy chúng tôi thời còn đi học.) --------------------------------------------------- TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA. HOTLINE: 028 3820 8479 Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí