Tết Cha, Tết Mẹ và Tết Thầy

monamedia
monamedia 29/02/2024

___ENGLISH TIPS___

Có lẽ ai ai cũng biết câu ‘Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết Thầy.’ Có nhiều bạn muốn nói câu này trong tiếng Anh nhưng chưa biết thể hiện như thế nào. Nhất là chỗ ‘Tết Cha’, ‘Tết Mẹ’, và ‘Tết Thầy’. Các bạn có thể tham khảo câu sau với ý nghĩa thực tế của những hoạt động này vào ngày Tết nhé.

Visit paternal side on the first day, maternal side on the second day, and teachers on the third day.

(Thăm họ hàng bên nội vào ngày mồng 1, họ hàng bên mẹ ngày mồng 2 và thăm Thầy Cô vào ngày mồng 3 Tết.)

Và đây là dành riêng cho Tết Thầy vào ngày mồng 3 Tết.

E.g.: On the Third day of Tet, we usually visit our teachers who taught us when we were in school.

(Vào ngày Mồng 3 Tết, chúng tôi thường đến thăm những Thầy Cô đã dạy chúng tôi thời còn đi học.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form