AXCELA VIETNAM

Thần Bếp

14/02/2020

___ENGLISH TIPS___ Bài hôm nay xin được giới thiệu từ vựng ‘Táo quân’ thể theo yêu cầu của nhiều bạn. Các vị thần trong tiếng Anh là ‘God’. Theo văn hoá Phương Đông, Táo quân là thần sống trong nhà bếp nên được gọi là ‘Kitchen God’. Và cũng theo truyền thuyết, có 3 vị Táo Quân nên cụm từ đầy đủ sẽ là ‘The three Kitchen Gods’ nhé. E.g.1: Locals believe that the three Kitchen Gods live in every kitchen. (Người dân tin rằng có 3 vị Táo Quân sống trong căn bếp của mỗi nhà.) E.g.2: On December 23 of the lunar calendar, the Kitchen Gods return to Heaven to report the activities of every household over the past year. (Mỗi năm vào ngày 23 tháng chạp âm lịch, các vị Táo Quân sẽ về trời để báo cáo những hoạt động của gia đình trong năm vừa qua.) --------------------------------------------------- TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA. HOTLINE: 028 3820 8479 Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí