TO BE IN A GOOD/ BAD MOOD

05/05/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

‘Mood’ được dùng khá phổ biến với nghĩa là tâm trạng. Có cả nước uống ‘good mood’, và khi tâm trạng không tốt thì là ‘tuột mood’. Có bạn nói tâm trạng mình tốt bằng tiếng Anh như sau: ‘I feel good mood today.’ Thực ra, cấu trúc ‘to be in a good/ bad mood’ mới là cách dùng đúng và thông dụng.

E.g.: I’m in a good mood today.
(Hôm nay tâm trạng tôi đang tốt.)

E.g.: Everybody was in a good mood that morning, and his apologies were returned with a smile.
(Mọi người có tâm trạng tốt sáng hôm đó, nên những lời xin lỗi của anh ấy được cười xí xoá.)

E.g.: Be careful. The boss is in a bad mood this morning.
(Cẩn thận đó. Tâm trạng Sếp sáng nay đang không tốt.)

E.g.: She is in a bit of a bad mood because she’s just given up on his boyfriend.
(Tâm trạng của cô ấy hơi không tốt vì cô ấy vừa chia tay bạn trai.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.