AXCELA VIETNAM

"XA MẶT CÁCH LÒNG " NÓI THỂ NÀO?

12/05/2020

Anh bạn người Anh qua Việt Nam được 3 tháng than thở vừa chia tay với cô người yêu ở quê nhà. Nghe câu chuyện anh kể và câu anh nói làm mình liên tưởng ngay đến câu ‘xa mặt cách lòng’ của Việt Nam.
E.g.: I went away for three months and she lost interest. Out of sight, out of mind.
(Tôi vừa mới đi có 3 tháng mà cô ấy đã không còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Đúng là xa mặt cách lòng mà.)

E.g.: Problems in remote places can be out of sight, out of mind for many people.
(Vấn đề di chuyển chỗ ở có thể làm cho nhiều người xa mặt cách lòng.)

Câu này còn có thể dùng trong tình huống sau:
E.g.: Just sweep everything under the sofa—out of sight, out of mind.
(Quét kỹ mọi thứ rơi dưới ghế sofa, lâu quá sẽ quên đó.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí