59. “GAS” OR “PETROL”?

monamedia
monamedia 29/02/2024

___ENGLISH TIPS___

US vs UK

Bài này giới thiệu cách gọi ‘xăng’ khác nhau của người Anh và người Mỹ và cách nói ‘hết xăng’, ‘đi đổ xăng’ thông dụng nhé.

Người Mỹ gọi là ‘gas’ /ɡæs/

E.g.: I’ll stop and get some gas – we’re running low.
(Tôi sẽ dừng lại để đổ xăng. Chúng ta sắp hết xăng rồi.)

Người Anh gọi là petrol /ˈpet.rəl/

E.g.: We stopped at the services to get petrol.
(Chúng tôi đã dừng lại để đổ xăng.)

‘Xe hết xăng’ có các cách như sau:
– We’re running low.
– My bike/ car has run out of gas/ petrol.

Trạm xăng, bạn có thể gọi là: petrol station, filling station (UK), gas station (US), hoặc ‘service station’ (nơi có thêm cửa hàng tiện lợi hoặc dịch vụ rửa/ sửa xe.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form