AXCELA VIETNAM

"CLOSE" (TÍNH TỪ & ĐỘNG TỪ)

29/05/2020

Open – Close (Mở - đóng) là những động từ quen thuộc. Điều thú vị là cả 2 từ này cũng có dạng tính từ. Nếu như open (tính từ) cũng có nghĩa là ‘mở’ như ví dụ sau: E.g.: The supermarket is open till 9 p.m. (Siêu thị mở cửa đến 9 giờ tối.) E.g.: I'm going to open an account with another bank. (Tôi sẽ mở tài khoản ở một ngân hàng khác.) …thì ‘close’ tính từ lại có nghĩa khác hơn là ‘đóng’ E.g.: Jimmy and Harry are my close friends. (Jimmy and Harry là những người bạn thân của tôi.) E.g.: She's very close to her mother. (Cô ấy rất gần gũi thân thiết với mẹ của mình.) E.g.: Don't get too close to that dog, Rosie. (Đừng có lại quá gần con chó đó, Rosie.) --------------------------------------------------- TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA. HOTLINE: 028 3820 8479 Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí