AXCELA VIETNAM

Dessert & desert, bạn có đọc sai như nhiều bạn khác?

12/02/2020

___ENGLISH TIPS___

Mẹo này giúp cho các bạn tránh được lỗi thường gặp phải ở rất nhiều các anh chị học tiếng Anh. Lý do là hai từ này viết giống nhau đến 90%, cách đọc giống nhau 60% và nghĩa thì 100% không liên quan. Đó là dessert & desert.

‘Dessert’(món tráng miệng), phát âm là /dɪˈzɜːt/, nhấn âm thứ 2 của từ.

E.g: For dessert there's apple pie or fruit.
(Món tráng niệng có bánh táo hoặc trái cây.)

E.g: A full three-course meal - appetizer, main course and dessert - only cost about $25.
(Một bữa ăn 3 thành phần chính - khai vị, món ăn chính và tráng miệng – tất cả chỉ khoảng 25 đô la.)

và ‘desert’ (sa mạc), phát âm là /ˈdez.ət/, nhấn âm thứ nhất của từ.

E.g: When you live in the desert, water is your most vital resource.
(Khi bạn sống ở sa mạc, nước là nguồn sống quan trọng nhất.)

E.g: They travelled many miles across a burning desert.
(Họ di chuyển nhiều dặm đường băng qua những bãi cát sa mạc nóng cháy da.)

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí