Dessert & desert, bạn có đọc sai như nhiều bạn khác?

monamedia
monamedia 02/12/2020

___ENGLISH TIPS___

Mẹo này giúp cho các bạn tránh được lỗi thường gặp phải ở rất nhiều các anh chị học tiếng Anh. Lý do là hai từ này viết giống nhau đến 90%, cách đọc giống nhau 60% và nghĩa thì 100% không liên quan. Đó là dessert & desert.

‘Dessert’(món tráng miệng), phát âm là /dɪˈzɜːt/, nhấn âm thứ 2 của từ.

E.g: For dessert there’s apple pie or fruit.
(Món tráng niệng có bánh táo hoặc trái cây.)

E.g: A full three-course meal – appetizer, main course and dessert – only cost about $25.
(Một bữa ăn 3 thành phần chính – khai vị, món ăn chính và tráng miệng – tất cả chỉ khoảng 25 đô la.)

và ‘desert’ (sa mạc), phát âm là /ˈdez.ət/, nhấn âm thứ nhất của từ.

E.g: When you live in the desert, water is your most vital resource.
(Khi bạn sống ở sa mạc, nước là nguồn sống quan trọng nhất.)

E.g: They travelled many miles across a burning desert.
(Họ di chuyển nhiều dặm đường băng qua những bãi cát sa mạc nóng cháy da.)

Chia sẻ bài viết

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin

Nhận những tin tức mới nhất về cách học Tiếng Anh hiệu quả cũng như những chương trình ưu đãi hấp dẫn.

    Image form