“GET DOWN TO BUSINESS” KHI DÙNG TRONG TIẾNG ANH

11/04/2020 • Nam

Sau đây là một câu các bạn có thể dùng để bắt đầu một buổi thảo luận hay tiến hành công việc. Đó là ‘get down to business’. Câu này có ý nghĩa là ‘Bắt đầu vào việc/ vấn đề chính’. Câu này có thể được dùng trong các tình huống khác nhau, từ trang trọng:

E.g.: Ladies and gentlemen, welcome to our offices. Let’s get down to business, shall we?
(Kính thưa quý vị, chào mừng đến văn phòng của chúng tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình chính phải không ah?)

E.g.: If the introductions are over I’d like to get down to business.
(Nếu chúng ta đã xong phần giới thiệu thì tôi muốn bắt đầu vào việc chính.)

Đến những tình huống ít trang trọng hơn:
E.g.: OK, let’s quit fooling around and get down to business.
(Thôi nào, hãy ngừng đùa giỡn và bắt đầu vào việc thôi.)
—————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.