Khóa học Tiếng Anh online 1 kèm 1 của Axcela Việt Nam sử dụng phương pháp đào tạo “BLENDED LEARNING” – một xu hướng đào tạo tiếng Anh nổi bật trên thế giới. 

Theo đó, người học được “nhúng mình” vào môi trường tương tác tiếng Anh tối đa mà không tập trung quá nhiều vào văn phạm và từ vựng. Học viên dần hình thành phản xạ trong giao tiếp, không mất thời gian dịch ngữ từ Việt sang Anh trong đầu (và ngược lại) hoặc phải sắp xếp cấu trúc câu và tìm ra đúng từ vựng trước khi nói thành câu.

Lộ trình học tiếng Anh 1 kèm 1 tại Axcela

  • Kiểm tra miễn phí và đánh giá trình độ học viên theo tiêu chuẩn CEFR
  • Ký hợp đồng cam kết mục tiêu khóa học và thanh toán
  • Thực hành 1 kèm 1 tối thiểu 2 lần/tuần với giáo viên Việt Nam cho các cấp độ A1, A2, B1; giáo viên bản xứ với các cấp học còn lại
  • Học viên tự học và làm bài tập trên nền tảng giáo trình điện tử (bản quyền của Hoa Kỳ), được quản lý và hỗ trợ bởi hệ thống AI
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng định kỳ xuyên suốt khóa học
  • Hệ thống AI và giáo viên hỗ trợ thường xuyên ngoài giờ học đảm bảo tiến độ và quá trình học tập của học viên
  • Tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực do Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ  tổ chức và cấp chứng chỉ CEFR

Hoàn tiền 100% hoặc đào tạo lại miễn phí nếu không đạt mục tiêu như cam kết ban đầu

Đặc biệt, trong quá trình học tập, học viên có thể quy đổi điểm số học tập trên giáo trình điện tử ra quà tặng, phiếu mua hàng để sử dụng như phần thưởng cho những nỗ lực trong quá trình học

Kiểm tra trình độ miễn phí

Hình ảnh các buổi học 1 kèm 1 tại Axcela

Chứng chỉ do Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ cấp
cho học viên đạt yêu cầu

Liên hệ để được tư vấn