AXCELA VIETNAM

KHÔNG CẦN DÙNG MÃI " I DON'T UNDERSTAND "

06/03/2020

Trong cuộc họp hoặc giao tiếp công việc, khi không hiểu ý hoặc phần trình bày của ai đó, bạn ĐỪNG NÊN NÓI: I don't understand. hoặc I don't understand what you said. MÀ HÃY NÓI: Could you explain that in another way, please? -------------------------------------------------------------------------- Lưu ý: Khác với tiếng Anh giao tiếp thông thường, Business English đòi hỏi những nguyên tắc khắt khe khi dùng từ,mẫu câu mà nếu không sử dụng đúng, kết quả có thể sẽ không theo như bạn mong muốn.
zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí