AXCELA VIETNAM

"NHÂN VIÊN THỰC TẬP" THÌ NÓI THẾ NÀO?

03/03/2020

Bạn là nhân viên đang trong giai đoạn tập sự/thử việc và phải làm quen với rất nhiều thông tin và quy trình. Bạn sẽ dùng mẫu câu nào để nói về giai đoạn này? Hãy xem ví dụ bên dưới nhé.

It took me a month TO LEARN THE ROPES at my new job.
OR
He’s my trainer at X company. I’ll LEARN THE ROPES from him during my first month there.
OR
You have to LEARN THE ROPES on your first day at work.

Lưu ý: LEARN THE ROPES có xuất xứ từ xa xưa, khi ai đó muốn trở thành thuỷ thủ thì đều phải học cách dương buồm ra khơi bằng cách sử dụng dây thừng (ROPE). Ngày nay, TO LEARN THE ROPES được sử dụng rộng rãi hơn trong nhiêu khía cạnh, đặc biệt nhất là được dùng cho người tập sự khi họ mới bắt đầu làm quen với công việc.

zalo-img.png
img
Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí