“SINH CON” trong tiếng Anh nói thế nào?

09/03/2020 • Nam

___ENGLISH TIPS___

‘I was born in 19xx.’ là câu thường dùng để giới thiệu về năm sinh. Câu này là câu bị động, và có nghĩa là ‘Tôi được sinh ra vào năm 19xx’. Có bạn hỏi ‘Vậy muốn nói mẹ tôi sinh tôi năm 19xx’ thì có thể nói ‘My mom born me in 19xx’ được không?’.

Thực ra, nếu đối tượng nhắc đến trong câu là người mẹ thì phải dùng ‘give birth to someone’ nhé.

E.g.: My mother gave birth to me when she was 25.
(Mẹ tôi sinh tôi khi bà 25 tuổi.)

E.g.: She gave birth to her first child yesterday.
(Cô ấy sinh con đầu lòng ngày hôm qua.)

—————————————————
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 028 3820 8479
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.